فرم ارزشیابی اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان یزد
تعداد بازدید: 14897

لطفاً ابتدا وارد سامانه‌ی آموزش مجازی https://tvuyazd.ir شوید و سپس مجدداً برروی لینک ارزشیابی https://tvuyazd.ir/arzeshyabi کلیک نمایید.